Kjølingen til motoren reparert!

Innmat av varmeveksler sett fra enden
Søndag - i godt driv gjennom Nøtterøyskjærgården går plutselig alarmen for overopphetet motor. Vel plutselig er vel ikke helt sant. Vi ventet vel egentlig på det. Det sto så mye vanndamp ut av eksosen at man lett kunne komme til å tro at ærverdige D/S Kysten igjen trafikkerte skjærgården. Men det var altså S/Y Beautiful day med altfor lite gjennomstrømming av sjøvann.
Vi så egentlig samme symptom i fjor høst. Registrerte også at det lakk inn luft ved impelleren. Tenkte at det måtte være tett sjøvannsinntak i seidrevet og/elle defekt pakning i impellerhuset. Når skuta kom på land i høst så det rent og pent ut i seildrevet (den delen som er synlig). Slo meg til ro med at det måtte være pakningen. Men problemet vedvarte også etter bytte av impeller/pakning og i går skred altså skipperen til verket. Varmeveksler ble demontert og rengjort. Fant en bit av en impeller og noen biter av skjell. Monterte alt pent sammen igjen, startet motoren og tilsynelatende kom det mer vann ut av eksosen enn tidligere. Men det var fortsatt litt hul brummelyd og luftboblene i saltvannskretsen var der fortsatt. Konkluderte da med at det likevel måtte være noe som tettet i seildrevet. Pumpa til gummibåten ble benyttet til å blåse ut gjennom seildrevet. Deretter ble en hageslange koblet til drevet slik at den spylte gjennom drevet "feil vei". Spyla slik i en god halvtime. Etter denne operasjonen var ikke eksosen til å kjenne igjen. Det formelig fosset vann ut av skutesida. Kan ikke huske at vi har hatt så god vanngjennomstrømming de tre årene vi har hatt båten. Det er nok noen ulumskheter som har bygd seg opp over tid. Når båten skal på land til høsten skal jeg prøve å stake opp gjennom drevet.Innmaten av varmeveksleren


Vannslange kobles til slangen som kommer
fra drevet og drevet spyles "feil vei"

Kommentarer

Mest lest

Kjøpt SUP fra Coolsnow / Coolsurf, føler oss lurt!

Vi har montert skroggjennomføringer fra Trudesign

Bytte av drevbelg på Volvo Penta 120S seildrev

Så var det vår tur til å prøve tett septik

Bytte av simmeringer i sjøvannspumpe

Montere tappekran for kjølevann på en Volvo Penta MD2030

Montering av sugestuss / dekksgjennomføring for septik