Gaslox lekkasjetester og Truma stengeventil til gass


Vi har oppgradert gassanlegget om bord. Gass er vel egentlig det skutas skipper er mest bekymret for i forhold til sikkerheten om bord og av den grunn har vi i år oppgradert litt samt byttet ut de fleksible slangene.

Byttet gasslanger

Fastnøkkelen sikrer at ikke braketten ødelegges når
slangen skal løsnes (eller festes)
Vi hadde to fleksible slanger om bord. En i skapet med gassflasken og en i byssa der komfyren er koblet til kobberrøret. Det gikk greit å bytte ut slangene. Ett tips til andre som skal i gang med samme jobb er å være klar over at braketten der kobberrøret går over på en vinkel/albue i bakkant av komfyren ikke tåler all verden. Jeg klødde meg litt i hodet før jeg fant en måte å få tilstrekkelig moment uten å bøye/ødelegge denne braketten når jeg skulle løsne slangen. Løsningen ble å løsne mutteren som fester denne vinkelen fast i braketten og skru den godt fast i en fastnøkkel (se bilde). Da hadde jeg mer enn nok å holde igjen med. En annen ting jeg ble klar over når jeg jobbet med dette var at det finnes to standarder på gjengene på slike slanger. De koblingene som er benyttet i min båt har en annen stigning på gjengene enn de slangene som selges hos f. eks Maritim. I og med at dette er en CE-godkjent båt skal det kun benyttes slanger med klemte koblinger. Løsningen ble derfor å bestille nye slanger. Ikke noe problem, men greit å være klar over. En annen ting det er greit å være klar over er at alle gjengene er standard høyregjenger (til tross for at mutrene mine var merket med 'L'). Jeg visste at det i gassanlegg av og til benyttes venstre/linx-gjenger. Det gjaldt i mitt tilfelle kun gjengene på selve regulatoren.
En ting jeg lærte er at det på en CE-godkjent båt skal være maksimalt 1,5m med slanger totalt (summen av alle fleksible gassslanger om bord). Resten skal være kobberrør.

Montering av Gaslox lekkasjetester

Lekkasjetester i gasskap
Vi ønsket en fastmontert lekkasjetester slik at vi enkelt kan kontrollere om det er lekkasje i gassanlegget om bord. Etter det jeg har hørt er dette påbudt etter norske regler. Men det fantes i hvert fall ikke originalt montert i min båt. Det er visst mangelen på internasjonale regler som gjør at den ikke er montert. Det skulle vært gjort av den norske importøren. Til syvende og sist er det visst eieren av båten som er ansvarlig for at gassanlegget er i forskriftsmessig stand.
Lekkasjetesteren fungerer slik at det settes trykk på anlegget (alle ventiler åpnes - også den automatiske stengeventilen beskrevet nedenfor) Så trykker man på den røde knappen. Hvis det kommer bobler i væsken du ser i glasset på lekkasjetesteren betyr det at det strømmer gass i røret - med andre ord finnes det en lekkasje.
Som det fremgår av bildet har vi montert lekkasjetesteren i skapet med flasken. Oppstår det en lekkasje mellom flasken og lekkasjetesteren vil ikke den detekteres - men gassen vil dreneres på forsvarlig vis ut av gasskapet. Har brukt et kobberrør mellom koblingen i skapet (der den fleksible slangen originalt var festet) og lekkasjetesteren. Husk at det MÅ benyttes støttehylser inne i kobberrøret (følger med lekkasjetesteren når du kjøper den). Når kobberrøret kappes blir det en grad som må fjernes før du klarer å dytte støttehylsen inn.

Montering av Truma stengeventil

Betjeningspanel i bysse
Vi valgte den typen Truma-ventil som skrus rett på gjengene (Linx) til regulatoren. På den måten er det lettvint å fjerne den om det skulle bli en feil på den eller det skulle bli noe tull med det elektriske om bord. Det finnes også en annen variant av Truma-ventilen som kan monteres fast - på samme måte som lekkasjetesteren.
Måtte bore et hull i gasskapet for styreledningen. Dette ble plassert høyt for å redusere faren for at gass skulle renne inn ved en lekkasje. I tillegg ble det tettet med Tec-7 rundt ledningen. Ledningen er for øvrig altfor kort og må forlenges. Husk at ledningen ikke skal skjøtes inne i gasskapet grunnet fare for gnist.
Truma magnetventil montert på regulator
Ledningen fra Truma-ventilen ble ført på babord side og frem til aktre skap over benken på byssa. Her ble også betjeningspanelet montert ved siden av 220V-uttaket. Det å plassere betjeningspanelet her er ikke helt ideelt fordi det da blir plassert på en buet overflatet og det passer derfor ikke 100%. Det kunne blitt penere å plassere den på blindplata over bestikkskuffen, men valgte å plassere den litt mer utilgjengelig for klåfingra barnehender.
12V ble tatt fra lampa på badet. Kabelen fra Truma-ventilen gikk likevel forbi her.


Klistremerke fra Maritim

Gaslox lekkasjetester og Truma stengeventil til gass Gaslox lekkasjetester og Truma stengeventil til gass Reviewed by Trond on juni 07, 2011 Rating: 5

Ingen kommentarer:

Drevet av Blogger.