Tullete forbud mot tømming av septik til sjø

15. April 2015 innføres det totalforbud mot tømming av septik til sjø i Sverige. Og du leste riktig; jeg syns dette er tullete, ja nærmest et idiotisk forbud. Hvis du tar deg tid til å lese videre skal jeg forklare hvorfor jeg mener dette.
Sverige innfører altså et slikt forbud fra og med årets sesong. I Norge har vi ikke et slikt forbud, bortsett fra i Færder og Koster nasjonalpark samt Nesodden og Vestby kommuner. Jeg er redd at Norge kan finne på å komme etter nå som det er innført i Sverige, men så langt har heldigvis norske myndigheter vært fornuftige nok til ikke å innføre et slikt forbud. Men temaet debatteres stadig oftere og blir sikkert mer aktuelt nå som søta bror har tatt beslutningen.
Alle gjør det og har alltid gjort det

Før vi kjøpte båt hadde vi egentlig ikke tenkt noe særlig over denne problemstillingen og hvordan båtkloakken håndteres. Men faktum er at de fleste slipper dritten rett i havet, og har gjort dette i all tid. Vår første tanke, når vi fant ut at det var slik det ble gjort, var selvsagt at dette er ekkelt. Men det finnes heldigvis regler som sier at tømming av septiktank skal skje minimum 300m fra land (i Sverige tror jeg grensen i dag er 2nm, altså 3704m). Forholder man seg til dette og bruker huet i tillegg så bør ikke dette være et problem.

I første rekke et estetisk problem

Hvis man går de som er imot tømming av septik til sjø litt nærmere etter i sømmene og ber om en forklaring på hvorfor det må forbys så trekkes først frem overgjødslingsproblematikk. Det er dette som er hovedargumentet i Sverige fordi de har et problem i Østersjøen. Enkelte steder (som i Østersjøen) kan dette selvsagt være et reelt problem. Men etter det jeg har forstått bidrar fritidsbåter med om lag 0,2% av denne gjødslingen og da sier det seg selv at nytten av et forbud (forutsatt at alle overholder forbudet) er minimal. Etter litt argumentasjon så er tilhengerne av et forbud enig i dette og trekker da frem det estetiske samt problematikk rundt bakterier og smitte.

Gjør vikene fine

Jeg siterer fra informasjonsfolderen Gjør vikene fine:
Problemet
Når toalettavfallet tømmes i sjøen i nærheten av badeplasser og områder hvor mennesker benytter sjøen, oppstår det helsemessige problemer. Toalettavfallet kan gi opphav til infeksjoner i mage/tarm, øre, nese og hals. Skjell som spises kan også være forurenset hvis de er plukket i områder som er eksponert for kloakk. Den største plagen for de fleste er likevel det estetiske, noe som kan unngås om det legges til rette for dette.

Algeoppblomstring
Fritidsbåters bidrag til overgjødsling av vannet er relativt lite, sammenliknet med utslipp fra jordbruk og renseanlegg. Problemet med utslipp fra fritidsbåter er at det skjer konsentrert i tid og rom, dvs. under noen hektiske sommermåneder da algeoppblomstringen er størst. Kloakken som pumpes ut i sjøen fra båter skjer ofte innaskjærs der vannsirkulasjonen er begrenset, og hvor bading og rekreasjon foregår. Små, men konsentrerte utslipp gir stor effekt. Alle kan bidra til å minske de totale utslippene, men dette forutsetter at tømmestasjoner er tilgjengelige. Her har kommunene og de som drifter marinaer et ansvar for tilrettelegging.

Dette er det vel vanskelig å være uenig i, men vi har jo allerede forbud mot utslipp innaskjærs og i havner. En håndheving av reglene som alt finnes ville løst dette. Jeg har vanskelig for å tro at et totalforbud vil få de som i dag ikke forholder seg til forbud og regler til å plutselig slutte med å slippe kloakken sin i havet.  Dessuten er det ytterst få steder langs norskekysten og Sveriges vestkyst at det er et problem med overgjødsling.

Det kommer hvert år historier om noen som har sett "bæsjeklumper/kabler" flyte rundt på stranda. Jeg har sett det selv også. Dette er ikke noe trivelig syn, men jeg er helt sikker på at dette IKKE skyldes utslipp fra båt!

Det er nemlig så mye slanger og pumper og ventiler som avføringen skal passere på vei fra doskåla i båten før den havner i sjøen, uansett om man har manuelt toalett eller elektrisk med pumper og kverner. Du skal ha rimelig spesiell avføring om den beholder fasongen sin gjennom hele dette systemet. Hvis så er tilfelle bør du oppsøke lege snarest! Forklaringen på avføring som flyter rundt i strandkanten er trolig barn eller dyr (hunder) som har gjort fra seg i vannet eller i strandkanten og som så skylles ut i vannet pga tidevann/bølger.


Problemet er som et musepiss i havet å regne

Som nevnt over. 0,2% av gjødslingen/nitrater til havet kommer fra fritidsflåten (husker dessverre ikke hvor jeg har det tallet fra). I Norge er det svært få steder vi har et problem med overgjødsling, og der hvor vi har det utgjør bidraget fra fritidsbåter omtrent ingen ting. De store bidragsyterne er nok landbruket og rensestasjoner + bekker og elver der overvann fra private septiktanker renner rett ut. Mener å ha hørt at ved store nedbørsmengder så sliter renseanleggene med å holde unna og må la urenset kloakk gå rett i sjøen. Om jeg ikke husker helt feil så tilsvarte 1 time med utslipp fra et renseanlegg med litt størrelse det samme utslippet som hele den norske fritidsbåtflåten i løpet av ett år. En annen ting er at disse renseanleggene ikke slipper utslippet sitt 300m fra land. For et par år siden var det brann i et renseanlegg (eller var det pumpestasjon) her i Tønsbergdistriktet. Da måtte kloakken gå urenset rett i sjøen, og det bare 200m utenfor badestranda på Skallevold!

Skal man gjøre noe med overgjødsling så begynn med tiltak der det monner. Ønsker man bedre kvalitet på badevann (mindre tarmbakterier) så løses dette ,mtp fritidsbåtenes bidrag, ved at allerede eksisterende regler om minsteavstand til land overholdes, ikke ved å innføre flere forbud.

Det trengs en voldsom kapasitet

Skal alle fritidsbåter tømme tanken sin ved en sugestasjon trengs det mange slike stasjoner. Det må bygges ut for å håndtere toppene. Slike topper er selvsagt fellesferien, da er det et mye båt ute hele tiden. De andre toppene er søndag ettermiddag (fra kl. 16-23) når alle kommer hjem fra helgetur med full tank.

Hvis man regner med at en gjennomsnitts-båt trenger minst 10 minutter (og da tror jeg ikke jeg tar for hardt i) for å legge til, fortøye, tømme tanken, kanskje spyle vekk evt. søl, vaske henda og så legge fra for å gjøre plass til neste båt i kø, så klarer i beste fall en slik stasjon å håndtere 36 båter i løpet av nevnte tidsrom en søndags ettermiddag.

Man må også forutsette at det ikke er vesentlig omvei for båtfolket for å komme til en slik sugestasjon. For snekker og seilbåter er det vanlig å regne 5 knop som snittfart. 5 knop er det samme som 9,26 km/t . Norge har 25.148 km kystlinje (ekskludert ytre øyer),  til sammenlikning har Sverige 3.218 km

Man trenger neppe Nobelprisen i matematikk for å regne ut at det blir et behov for veldig mange tømmestasjoner.

Jeg tror et forbud kan virke mot sin hensikt

Veldig mange synes dette er et idiotisk forbud som det blir nærmest umulig å kontrollere (må i tilfelle sikre biologiske spor….). Mange vil trolig rett og slett drite i forbudet (beklager språkbruken - men den passet så fint her). Det at man ikke har respekt for lover og regler fordi de ikke føles som fornuftige er selvsagt ikke bra. Det er viktig at folk føler at lover og regler er fornuftige - da forholder man seg til dem!

Økt belastning på naturen

Det skal visstnok være slik at i Norge så benytter vi skjærgården i langt større grad i dag enn vi gjorde tidligere. Likevel er belastningen på naturen mindre fordi vi har større båter med bokomfort (og toalett). Dette gjør at det blir mindre slitasje fordi man sover, lager mat og gjør fra seg i båten, mot tidligere da man kanskje sov i telt. Man vil fortsatt bo i båten selv om det kommer et slikt forbud, men kanskje benytte toalettet om bord mindre (fordi tanken om bord er nesten full fra forrige uthavn man besøkte og man ikke har vært innom tømmestasjon). Jeg ser for meg at jeg får mulighet til å oppleve gamle barndomsminner og sågar også la mine barn få oppleve dette. Det å lete etter en bortgjemt plass bak ei furu. Sitte på huk og gjøre sitt fornødne mens fluene surrer, myggen biter og låra verker. Godt fornøyd når man er ferdig leter man etter en passende stor stein man kan legge over for å skjule sine spor og gjøre det triveligere for andre folk som måtte komme forbi. Man oppdager selvsagt først når steinen er løftet opp at akkurat denne steinen er brukt til samme formålet helga før….

Flere kan fristes til å slippe innholdet av septitanken i havn eller nære land

Når det er forbudt å slippe septiken i sjøen så blir det selvsagt ikke til at man slipper ut det lille man har på tanken når forholdene byr seg (når man er langt fra land). Dette vil naturlig nok føre til at tanken ofte er relativt full når man kommer til havn. Tenk deg da at sugestasjonen er defekt, eller at køen er alt for lang. Eller at man blir liggende værfast og ikke kommer seg videre til havn med sugestasjon når man hadde planlagt. Eller at man traff noen bekjente og ble med til en annen havn enn den man hadde planer om (selvfølgelig en uten tømmestasjon).  Man har full tank og båten full av folk som sårt trenger tilgang til toalettfaseliteter. Man skal da selvsagt ikke slippe tanken i havna, men jeg tror mange kan bli fristet til å gjøre akkurat det når mørket har senket seg og alle sover.

Stank i gjestehavner

Det at tanken ikke tømmes like ofte som før (man venter til den er ganske full og går til en tømmestasjon), gjør nok at godsakene blir stående lengre på tanken og godgjøre seg. Når man benytter båtens toalett og pumper fra skåla til tanken så presses det luft ut av tanken. Denne lufta føres i en slange ut av båten. Om det er godt og varmt og tankens innhold har fått godgjort seg lenge lukter dette skikkelig høggorm. Selvsagt ikke farlig for miljøet, men veldig lite trivelig for de som sitter og spiser middag i nabobåtene eller for fruen i nabobåten som nipper til et glass Chablis og nyter solnedgangen….

Økt utslipp av C02

Skal man innom havner for å tømme tanken støtt og stadig så forbrennes det drivstoff. For majoriteten av båtfolket vil man måtte legge inn omveier for å få tømt tanken sin. Hvor lange slike omveier blir avhenger selvsagt av tettheten på tømmestasjoner, men jeg er redd at vi snakker om såpass store omveier at disse utslippene ikke er neglisjerbare i det totale miljøregnskapet.

Trengsel i havner

Mange båtfolk bor hele eller mesteparten av ferien i uthavner og drar helst ikke inn i organiserte havner. Det vil vel stort sett være i slike organiserte havner at man finner tømmestasjoner og disse båtene blir da tvunget til havn. Dette vil selvsagt gi en økt belastning i havnene.

Jeg ønsker utbyggingen av tømmestasjoner velkommen!

Nå skvatt du vel nesten? Jeg som rakker ned på forbudet mot tømming til sjø ønsker flere tømmestasjoner velkommen.

Det er kort og godt for å gjøre det enklere for de som har mindre båter som sjelden er langt fra land. Jeg mistenker at det er disse som av og til faller for fristelsen til å tømme der de ikke bør eller ikke har lov. Derfor ønsker jeg en moderat utbygging velkommen! Det gjør det også enklere for de som ønsker å ligge i havn i en lengre periode. Som regel enklere å svippe en tur bortom tømmestasjonen i havna enn å stikke til havs for å få tømt.

Vi driter ikke i eget reir

Vi er båtfolk! Båtfolk bruker sjøen. Vi bader, nyter late dager på stranda, spiser sjømat osv osv. Vi slipper ikke kloakken vår i havna eller nære land. Vi er minst like interessert i god kvalitet på badevannet som alle andre.  Det finnes selvsagt idioter blant båtfolk som blant alle andre. Egentlig er ikke disse idiotene båtfolk, men folk i båt....Vi har allerede regler i dag som forbyr tømming nære land og i havner. Tviler dessverre på at et nytt forbud vil få disse idiotene til å endre praksis.

Som fanden leser bibelen

Har irritert meg over dette forbudet (og forslag om forbud i Norge) en stund. Når jeg finner informasjon om dette så leser jeg nok den infoen omtrent som fanden leser bibelen. Jeg ser at det kan bli vanskelig å gjennomføre (og håndheve) et slikt forbud. Følgelig ønsker jeg det ikke. Og når det da (slik jeg leser det) koker ned til overgjødslingsproblematikk, som er nesten ikke eksisterende i Norge og på Sveriges vestkyst, da blir dette for dumt. Spesielt hvis man tar med i betraktningen at fritidsbåter omtrent ikke bidrar til denne overgjødslingen.

Skal montere mulighet for å tømme septiken på S/Y Beautiful day til sugestasjoner

I dag har vi, som de fleste andre, kun mulighet til å tømme tanken til sjø. Har planer om en liten ombygging i år slik at vi også får mulighet til å tømme tanken via ventil på dekk. Vi har tross alt planer om å feriere på svenskekysten også i år.

Ønsker alle, både med og uten båt og med og uten mulighet til å tømme septiktanken til landbasert tømmestasjon en riktig god sommer!

Les også:


Tullete forbud mot tømming av septik til sjø Tullete forbud mot tømming av septik til sjø Reviewed by Trond on mars 06, 2015 Rating: 5

4 kommentarer:

Anonym sa...


Fantastisk bra blogginnlegg!
Jeg er også veldig tvilende til at et slikt forbud har
noe som helst for seg. Tror det er veldig få som kommer til å respektere det og følgelig blir det vel neppe noe kø ved tømmestasjonene. Skal bli spennende å se til sommeren hvor mange som faktisk kommer til å benytte seg av disse stasjonene.

Ellers så syns jeg betraktningen din om at et slikt forbud kan virke mot sin hensikt interessant. Dette var en problemstilling jeg ikke hadde tenkt over. Men det er klart at om en båt med full septiktank av forskjellige årsaker ikke får mulighet til å tømme så kan nok noen falle for fristelsen til å slippe tanken der de er.

Trond sa...

Hei og tusen takk for tilbakemelding! Hyggelig å se at det er noen som leser det jeg legger ut :-)
Som jeg skriver så er jeg litt bekymret for at dette forbudet kan virke mot sin hensikt. Jeg er ikke kjempebekymret men litt. Vi ønsker jo alle rent badevann og da er det trist om det ender med at flere båter slipper kloakken sin nær land. Det vi minst ønsker oss når vi ferierer i båt er vel en hel besetning med magasjau....
Vi får håpe jeg tar feil mtp min bekymring og at vi får en flott sommer med fint vær, masse båtliv og rent og fint badevann!

Anonym sa...

Heisann!
Bra og reflektert innlegg. Litt mye tekst, og lite bilder, men absolutt verdt å lese :-)
Problematikken har desverre nok en gang blitt satt på dagsordenen. Jeg håper inderlig at politikere gjør som de gjør nå som de håndterer en korona-pandemi. Nemlig lytter til fagfolk og den kunnskap man til en hver tid har. Jeg tror, som deg, at et forbud vil være mest symbolpolitikk. Når andre Frogner-fruer (jeg er en sånn selv), som ikke selv har båt, hører at båtfolket slipper kloakken rett i sjøen så vil de selvsagt applaudere et slikt forbud. Men blant båtfolket er jeg redd det møter liten forståelse, og at det i liten grad vil bli overholdt. I værste fall kan det jo som du skriver føre til flere utslipp nære badeplassene våre.
Bra innlegg dette! Krysser fingre for at vi har oppegående og fornuftige politikere som ikke fristes til slik symbolpolitikk.

God sommer!

Trond sa...

Takk for hyggelig tilbakemelding!
Jeg har som deg registrert at dette spørsmålet har kommet på dagsordnen igjen. Setter min lit til at beslutninger blir basert på fakta. Jeg tror som deg og mange andre at utslipp fra fritidsbåter har veldig liten påvirkning på miljøet, og at det derfor er andre steder man bør legge inn resursene for at tiltak skal monne. Jeg tror også at et slikt forbud ikke vil bli overholdt i særlig grad. Jeg tror det rett og slett blir vanskelig å gjennomføre på en praktisk måte.
Time will show.

God sommer til deg også!

Drevet av Blogger.